/

Riksgränsen öppnar upp igen den 24 februari för vintern 2023