/

Förfrågan – Grupp och konferens

Vi på grupp- och konferensbokningen tar emot din förfrågan och återkopplar med prisförlag och bekräftelse gällande tillgänglighet så snart vi kan.