Patientavgift

Pris: 300 kr

Gratis för barn/ungdom under 20 år (Endast för svenska medborgare)

Ring 1177 för råd om vård

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa varifrån i landet som helst, dygnet runt. Här svarar telefonsjuksköterskorna på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.

På webbplatsen 1177.se kan du själv hitta information om sjukdomar och behandlingar.