Information om försäljning av liftkort

Vid all försäljning av liftkort tillämpar Lapland Resorts överenskommelsen mellan SLAO & Konsumentverket.

  • I SLAO´s lilla gula framgår villkoren under rubriken Allmänna villkor.

Några klipp ur detta:

Skipasset är personligt och ägaren får inte låta någon annan nyttja skipasset. Vid missbruk spärras det av skidanläggningen och ägaren har inte rätt till ersättning för outnyttjad avtalstid för skipasset. Vid kontroll ska åkaren kunna uppvisa skipasset och att hen är rätt innehavare. Dessa regler gäller inte klippkort.

Outnyttjad giltighetstid på skipass återbetalas inte. Dock gäller speciella regler när läkarintyg som styrker skada eller sjukdom kan uppvisas.

 Ordinarie priser på skipass kan gälla även om inte alla nedfarter och liftar är åkbara eller om vissa liftar kan vara stängda då kapacitetsbehov ej föreligger.

Återbetalning vid driftavbrott

Om driftsavbrottet orsakats av händelser utanför driftledningens kontroll, såsom kraftavbrott, för hög vindstyrka, dimma och andra jämförliga omständigheter som driftledningen inte kunde räkna med då skipasset såldes eller vars följder inte kunde undvikas gäller följande:

Återbetalning utgår inte vid driftavbrott som varat kortare tid än 1/3 av skipassets giltighetstid.

Med driftsavbrott menas att mindre än 1/3 av anläggningens, vid tidpunkten öppna och för säsongen igångvarande liftar, är i bruk.

Återbetalning p.g.a. driftavbrott skall motsvara den del av skipassets gil- tighetstid som inte kunnat nyttjats.

Länk till SLAO´s lilla gula: https://www.slao.se/content/uploads/2018/12/Slao_Z-card_SE_2018_webb.pdf

 

  • Lapland Resorts tillämpar bokningsvilkor som framgår av hemsidan

https://riksgransen.se/boende/bokningsvillkor/

 

Några klipp ur detta:

Avbeställning av Lapland Resorts AB:s busstransfer, aktiviteter, skipass, skidskola och skiduthyrning kan beställaren avboka/omboka fram till 7 dagar före första giltighetsdag